montāža

 
 
  ...ragavas esot jātaisa vasarā. Tāpat arī gāzes vadu montāžu iesakām veikt pavasarī, vasarā, rudenī-respektīvi siltā laikā, kad zeme vēl nav sasalusi un telpās vēl nav vajadzīga apkure. Protams šos darbus var veikt arī ziemā. Gāzes vadu  montāža notiek atbilstoši izstrādātiem gāzes projektiem. Parasti vispirms tiek montēti un nodoti attiecīgajām institūcijām ārējie (pazemes) gāzes vadi. Pēc tam- iekšējie gāzes vadi. Arī gāzes iekārtu- gāzes regulēšanas punktu, gāzes uzskaites mezglu, gāzes katlu utt. montāža notiek atbilsoši izstrādātiem un saskaņotiem gāzes projektiem.